Stříbrná medaile Národní hrdinové - Milada Horáková

Červen 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Národní hrdinové - Milada Horáková
Stříbrná medaile Národní hrdinové - Milada Horáková

Před 70 lety naposledy vydechla Milada Horáková. U příležitosti tohoto výročí jí vzdává hold stříbrná medaile České mincovny z cyklu Národní hrdinové.

Politička a sociální pracovnice Milada Horáková, která se celý život zasazovala o práva žen a sociálně slabých, vstoupila do dějin jako nejznámější oběť komunistické diktatury. Byla však také bojovnicí proti nacismu a za účast v odbojovém hnutí strávila v krutých podmínkách nacistických vězení bezmála pět let. Ačkoliv se domů vrátila z s podlomeným zdravím, okamžitě se zapojila do budování nové republiky. V parlamentu opět hájila práva žen, ale zároveň vystupovala proti snahám komunistů začlenit poválečné Československo do sféry sovětského vlivu. „Jestliže Kremlu nestačí vědomí, že náš lid se choval vždy přátelsky k Rusku, ať tam byl režim jakýkoli, tak je to jasným náznakem, že více než na přátelství a spojenectví Stalinovi záleží na obdobném okleštění československé státnosti a obdobném zotročení jako Hitlerovi. Tomu nutno čelit hned od prvopočátku. Soustavným upevňováním a rozšiřováním přátelských styků se Západem musíme si tam včas vytvořit protiváhu proti Stalinovým záměrům vůči Československu,“ prohlásila Milada Horáková. Když se pak moci skutečně chopili komunisté, začala vyvíjet obdobnou činnost jako za nacistické okupace. Když byla za tuto aktivitu zatčena, komunistická propaganda ji vykreslila jako hlavní osobnost vykonstruovaného „záškodnického spiknutí“ proti republice. Na základě zmanipulovaného politického procesu byla Milada Horáková odsouzena k nejvyššímu trestu…

„Reverzní strana je zaplněna plochou s rozdrásaným povrchem symbolizujícím ‘prázdno’. Ve stejné oblasti jako na averzní straně je plocha přerušena vodorovným vyproofovaným pásem, který nese úryvek textu z posledního dopisu Milady Horákové před popravou – ZAČÍNÁ SVÍTAT, JDU S HLAVOU VZTYČENOU. Pod pásem je ‘vzhůru nohama’ vyobrazena silueta Pražského hradu, odkud nepřišla milost, ale pokyn k popravě. Dva svislé matné pásy dotýkající se Pražského hradu symbolizují poslední slova Milady Horákové s oprátkou na krku: »Padám, padám…« V horní části, v oblouku připomínajícím řečnický pult, u kterého Milada Horáková stála při procesu, je pak v opisu umístěn text OBĚŤ VYKONSTRUOVANÉHO MONSTRPROCESU, vysvětluje akademický sochař Jiří Dostál. Averzní straně ražby vévodí portrét Milady Horákové inspirovaný fotografií z doby procesu. „Pás, který probíhá vodorovně od kraje ke kraji přes krk, nese nápis MILADA HORÁKOVÁ POPRAVENA 1950. Nad pásem se po pravé straně nachází letopočet narození 1901. V nadpoloviční části je v opisu umístěn text SYMBOL ODPORU PROTI TOTALITĚ, dodává autor medaile.

Medaile je zasazena do výpravného balení – knížky, která obsahuje pojednání PhDr. Petra Koury, Ph.D., renomovaného experta na moderní české dějiny. Kompletní kolekci Národních hrdinů si můžete uložit do praktického sběratelského boxu.Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz)

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Proof
(1000 ks)
1.990 Kč
(3 ks skladem)
Další obrázky
2020_Ag_medaile_Narodni_hrdinove-Milada_Horakova_proof_blistr_1
2020_Ag_medaile_Narodni_hrdinove-Milada_Horakova_proof_blistr_2
2020_Ag_medaile_Narodni_hrdinove-Milada_Horakova_proof_blistr_3
2020_Ag_medaile_Narodni_hrdinove-Milada_Horakova_proof_blistr_4
2020_Ag_medaile_Narodni_hrdinove-Milada_Horakova_proof_blistr_5