Stříbrná medaile 10 Oz Bitva na Bílé hoře

Září 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile 10 Oz Bitva na Bílé hoře
Stříbrná medaile 10 Oz Bitva na Bílé hoře

V roce 2020 je tomu rovných 400 let od památné bitvy na Bílé hoře. Klíčovou událost našich dějin připomíná pamětní medaile České mincovny vyražená z deseti trojských uncí ryzího stříbra.

Léta Páně 1620, dne 8. listopadu, se na Bílé hoře – nedaleko Prahy, poblíž letohrádku Hvězda – odehrála bitva. Přestože bylo dvouhodinové střetnutí považováno spíše za pouhou šarvátku, ovlivnilo osudy české země na celá tři staletí. Bitva na Bílé hoře byla totiž neslavným vyvrcholením povstání protestantských českých stavů, které bylo namířeno proti panování katolických Habsburků. Rok 1620, kdy byla rebelie poražena, utkvěl v naší historické paměti jako rok národní tragédie a české dějiny se od té doby dělily na předbělohorské a pobělohorské. Českého královského trůnu se zmocnila habsburská dynastie, která rozhodla o likvidaci české státnosti a násilné rekatolizaci… Opravdu ale nastala ona mytická „doba temna“? Nesmíme zapomenout na kulturní rozmach symbolizovaný především optimistickým barokem. Kališníci sice přišli o přijímání podobojí, ale ke katolicismu měli mnohem blíže než k luteránům či fanatickým kalvinistům. I českému jazyku dali Habsburkové, kteří byli zvyklí spravovat mnohonárodnostní říši, více prostoru než němečtí protestanté, pod jejichž vlivem by možná i dočista zanikl…

O historii, která není černobílá, vypráví pamětní medaile, která vychází u příležitosti kulatého výročí bitvy. Autorem reliéfu je akademický sochař Michal Vitanovský – znalec českých dějin, který shodou okolností žije právě na Bílé hoře. „Averzní strana medaile zachycuje situaci po boji. Dominantou je stojící figura mušketýra s kompletní výzbrojí. Za ním je vodorovný pás mrtvých vojáků stavovské armády, ve kterém se pohybují jednotlivci dobíjející raněné a okrádající mrtvé. Na horizontu je zvlněná linie s letohrádkem Hvězda a s oblohou s havrany, kteří se slétají na bojiště. Reverzní strana pak předkládá zápas dvou heraldických zvířat – císařského orla a českého lva – doplněný svazky bodných zbraní namířených proti sobě a drobnou lebkou,“ vysvětluje medailér. Nápisy na obou stranách uvádějí BITVA NA BÍLÉ HOŘE, 8. 11. 1620, 2020, OSUDOVÝ DEN ČESKÝCH DĚJIN.

Emisní náklad čítá pouhých 99 kusů stříbrných medailí.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 75 mm, hmotnost: 311 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(99 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_Ag_medaile_Bitva_na_Bile_hore_bk_etue_1
2020_Ag_medaile_Bitva_na_Bile_hore_bk_etue_2
2020_Ag_medaile_Bitva_na_Bile_hore_bk_etue_3
2020_Ag_medaile_Bitva_na_Bile_hore_bk_etue_4
2020_Ag_medaile_Bitva_na_Bile_hore_bk_medaile