Stříbrná medaile 10 Oz Pragmatická sankce

Říjen 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile 10 Oz Pragmatická sankce
Stříbrná medaile 10 Oz Pragmatická sankce

Před 300 lety přijaly sněmy Čech, Moravy a Slezska takzvanou pragmatickou sankci, díky které mohla usednout na trůn jedna z největších žen evropských dějin – Marie Terezie. Připomínkou tohoto jubilea se staly stříbrné medaile České mincovny.

U emitenta vyprodáno. Náklad pouze 99 kusů.

Karel VI., císař Svaté říše římské, neměl jednoduchý život. Byl posledním žijícím Habsburkem v mužské linii, jeho snahy o udržení rodu po meči neuspěly a budoucnost podunajského soustátí byla nejistá. Východisko z beznadějné situace spatřil ve vydání pragmatické sankce. Tento přelomový dokument ustanovil nedělitelnost habsburských držav a také nový nástupnický řád, jenž umožnil přechod vlády na ženskou linii rodu. O čtyři roky později se císaři narodila dcera – dostala jméno Marie Terezie. Karel VI. do ní vložil všechny své naděje a postupně pro ni zajistil uznání pragmatické sankce většinou evropských mocností. Předání vlády mladé panovnici roku 1740 však přesto neproběhlo v míru a pokoji. Reptání uvnitř Rakouska, které zpochybňovalo ženu sedící na trůně, sice ustalo, ale do středoevropských záležitostí hodlalo zasáhnout Prusko v čele s králem Fridrichem II. Rozpoutaly se mocenské bouře, které vešly ve známost jako války o rakouské dědictví. Naplno se v nich projevila zaostalost habsburské říše, která navzdory veškerým snahám své vládkyně přišla o Kladsko, většinu Slezska a část italských provincií. Přestože byla pragmatická sankce nakonec všeobecně přijata, na ztrátě části historických zemí Koruny české nic nezměnil ani následující celosvětový konflikt – sedmiletá válka… Marie Terezie byla nejen cílevědomá, ale také tvrdohlavá, a neúspěchy, které těžce nesla, se proto staly záminkou k provedení rozsáhlých reforem, jež měly habsburskou říši postavit na roveň západní Evropy. Císařovna formovala jednu z největších evropských monarchií po celé čtyři dekády a vedle obnovené prosperity jí dala ještě dva neméně osvícené císaře – Josefa II. a Leopolda II.

Averzní strana pamětní medaile, která je dílem akademického sochaře Zbyňka Fojtů, předkládá titulní stránku pragmatické sankce doplněnou pečetí Karla VI., textem PRAGMATICKÁ SANKCE 1720 a ozdobným perlovcem. Reverzní straně pak vévodí dvojportrét Karla VI. a mladičké Marie Terezie doplněný jejich jmény.

Emisní náklad čítá pouhých 99 kusů stříbrných medailí.Autor: ak.soch. Zbyněk Fojtů
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 75 mm, hmotnost: 311 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(99 ks)
14.900 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_Ag_medaile_Pragmaticka_sankce_bk_etue_1
2020_Ag_medaile_Pragmaticka_sankce_bk_etue_2
2020_Ag_medaile_Pragmaticka_sankce_bk_etue_3
2020_Ag_medaile_Pragmaticka_sankce_bk_etue_4