Stříbrná kilogramová mince J. A. Komenský

Listopad 2020 - Pamětní mince ČM - Stříbrná kilogramová mince J. A. Komenský
Stříbrná kilogramová mince J. A. Komenský

V reliéfu kilogramových stříbrných mincí České mincovny se objevují velikáni českých dějin. V roce 2020 se k nim připojil Jan Amos Komenský, který odešel na věčnost před 350 lety.

Poslední kus skladem ! V nabídce exkluzivní číslo 003 !

Myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský vstoupil do dějin jako „učitel národů“. Jeho pokrokové názory na vzdělání a výchovu, které ovlivňují pedagogiku dodnes, se mu totiž podařilo prosadit daleko za hranicemi Českého království. Na své životní pouti navštívil Polsko, Anglii, Švédsko, Uhry a Nizozemí. Jeho jméno bylo v Evropě pojmem a otevřelo mu dveře do nejvyšších kruhů. Ze všeho nejvíc však Komenský toužil po návratu do vlasti, kterou nadevše miloval a kterou musel opustit kvůli náboženské nesnášenlivosti. Bylo to po bitvě na Bílé Hoře, kdy české země zažívaly rozsáhlou vlnu násilné rekatolizace. Komenský – coby poslední biskup protestantské Jednoty bratrské – odmítl konvertovat a byl nucen hledat klid v exilu. Muž, který byl oddaný vědění a jeho předávání dalším generacím, pak burcoval evropské svědomí a svůj život zasvětil boji za náboženská práva a národní svobodu. Domů se bohužel nikdy nevrátil…

Autorkou majestátní mince se stala akademická sochařka Majka Wichnerová. Reverzní stranu věnovala učenci, který pracuje na jednom ze svých spisů. Portrét doprovází několikařádkový opis 1592–1670, JAN AMOS KOMENSKÝ, ORIGINE MORAVUS – NATIONE BOHEMUS (tento Komenského latinský citát lze přeložit následovně: původem Moravan – národem Čech). Averzní strana pak předkládá výčet Komenského nejznámějších děl – DIDACTICA, ORBIS PICTUS, LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE, OPERA OMNIA, SCHOLA LUDUS. Dalším dílkem skládanky je pak fragment ilustrace z knihy Svět v obrazech, který je obklopen Komenského pedagogickým krédem Omnia sponte fluant, absit violentia rebus (Nechť vše plyne volně a bez násilného působení). Protože mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního vydavatele, kterým je ostrov Niue, nese averz ještě jeho nezbytné náležitosti – jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 80 DOLLARS (NZD) a rok emise 2020.

Mince je uložena do luxusní dřevěné etue a doprovází ji speciální číslovaný certifikát pravosti.Autor: ak. soch. Majka Wichnerová
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 90 mm, váha: 1000 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(100 ks)
36.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_80_NZD_Ag_Jan_Amos_Komensky_bk_etue_1
2020_80_NZD_Ag_Jan_Amos_Komensky_bk_etue_2
2020_80_NZD_Ag_Jan_Amos_Komensky_bk_etue_3
2020_80_NZD_Ag_Jan_Amos_Komensky_bk_etue_4
2020_80_NZD_Ag_Jan_Amos_Komensky_bk_etue_5