Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Bitva u Custozy

Březen 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Bitva u Custozy
Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Bitva u Custozy

Devátá zlatá medaile České mincovny z autorského cyklu Karla Zemana Dějiny válečnictví vzdává hold jednomu z největších českých vojevůdců a jeho triumfu v bitvě u Custozy.

Můžete rezervovat emailem nebo žádankou.

Josef Václav Radecký z Radče
se narodil roku 1766 do staré české šlechtické rodiny, a přestože ho vojenský lékař označil za příliš neduživého, aby zvládl službu, odmítl se vzdát svého snu o kariéře vojáka. Křest ohněm prodělal v rusko-turecké válce, když pomáhal vyrvat Bělehrad a Bukurešť z rukou Cařihradu, a bez sebemenší protekce rychle stoupal k velitelským výšinám. Příležitost zazářit dostal za napoleonských válek – byla to právě jeho taktika v bitvě národů u Lipska roku 1813, která zhatila světovládné plány francouzského císaře. Jako správný vojevůdce se Radecký od Francouzů ledacos naučil a prosadil reformu rakouské armády, která mu vysloužila hodnost polního maršála. Jak léta plynula, osud se Radeckému rozhodl postavit do cesty dalšího nepřítele – nacionalismus, který hrozil zničit monarchii, ve kterou Radecký bezmezně věřil. Roku 1848, kdy touha národů po sebeurčení přerostla v ozbrojené povstání proti Habsburkům, velel Radecký vojskům v Itálii – v Království lombardsko-benátském. Karel Albert, král sousedního suverénního Sardinského království, se tehdy rozhodl sjednotit roztříštěný Apeninský poloostrov a stát se panovníkem všech Italů. Svým bratřím trpícím pod habsburským jhem vyslal na pomoc stotisícovou armádu. Dobře opevněný Radecký útok sardinské přesily přečkal, a jakmile shromáždil dostatek mužů, vyrazil do protiútoku. K rozhodujícímu střetu došlo 25. července u města Custoza. Jedenaosmdesátiletý maršál své muže neváhal podporovat přímo v první linii a Rakušané slavně zvítězili. Karel Albert byl nucen ustoupit a krátce poté podepsal příměří. Následujícího roku svůj pokus o revoluci zopakoval, ale Radecký jeho snahy definitivně zmařil…

Polní maršál je na averzní straně medaile zobrazen při pozdravu pozvednutým kloboukem. „Při přemýšlení o návrhu na medaili Josefa Václava Radeckého z Radče mi v uších neustále zněla melodie Radeckého marše. Proto jsem ho zpodobnil po návratu z vítězných tažení v Itálii, kdy jej v září roku 1849 vítala vojenská kapela právě touto skladbou zkomponovanou na jeho počest Johannem Straussem starším,“ vysvětluje autor medaile ak. mal. Karel Zeman. Reverzní strana je pak věnována výjevu z bitvy u Custozy – v popředí troubí vojenský trubač-hulán signál k útoku, v pozadí se odehrává střet dalšího rakouského hulána s piemontským jezdcem.

Emisní náklad zlaté medaile je limitován pouhými 100 kusy. Každá medaile je ručně číslována na hraně a doplněna speciálním certifikátem pravosti, který obsahuje průvodní slovo autora a historický text.Autor: ak. mal. Karel Zeman
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz)

Emise: březen 2020


Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká s popisem


Proof
(100 ks)
69.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_Au_medaile_Bitva_u_Custozy_proof_etue
2020_Au_medaile_Bitva_u_Custozy_proof_etue_2