Sada tří zlatých mincí sv. Ludmila

Březen 2020 - Pamětní mince ČM - Sada tří zlatých mincí sv. Ludmila
Sada tří zlatých mincí sv. Ludmila

Po svatém Janu Nepomuckém vzdává trojice zlatých mincí České mincovny hold dalšímu náboženskému symbolu naší vlasti – svaté Ludmile.

Přestože je Ludmila první českou ženou, jejíž jméno bylo historicky doloženo, informace o jejím životě čerpáme především z legend. Coby dcera pšovského vladyky pojala za manžela přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten se na návštěvě u svého zetě – velkomoravského knížete Svatopluka – seznámil s věrozvěstem Metodějem a jeho víra ho uchvátila natolik, že se ihned nechal pokřtít. Spolu s Bořivojem přijala křest i kněžna Ludmila. Na to, že vyrostla v pohanském prostředí a byla zvyklá obětovat slovanským bohům, rychle zapomněla a zcela se oddala křesťanským zásadám. Ve snaze přiblížit se Kristu se stala matkou chudých, světlem slepých a pomocnicí vdov i sirotků. Při vší péči o potřebné však nezanedbávala rodinný krb a porodila šest dětí. Jedním ze synů Bořivoje a Ludmily byl kníže Vratislav – schopný panovník, který jako první expandoval za hranice české kotliny. Vratislav si za manželku vybral pohanskou Drahomíru, která sice přijala křesťanství, ale láskou k bližním příliš neoplývala. V lásce neměla ani svou tchyni Ludmilu, kterou po Vratislavově smrti nechala uškrtit. Chtěla totiž získat nerušenou vládu nad zemí i absolutní vliv na výchovu svých synů. Tito synové se jmenovali Václav a Boleslav a jejich legendární bratrovražedný svár, který z jednoho učinil světce a z druhého tvůrce silného českého státu, položil základy české státnosti. Václav, který měl svou babičku nadevše v úctě, začal po její smrti budovat její kult a zanedlouho byla prohlášena za svatou…

Na reverzních stranách jednotlivých mincí, které jsou dílem medailérky Lenky Nebeské, DiS., je Ludmila vyobrazena ve třech úlohách – jako manželka knížete Bořivoje I., která po boku svého muže přinesla do Čech křesťanství, jako babička svatého Václava, která ze svého vnuka vychovala ideál českého panovníka, a nakonec jako první česká svatá, která na příkaz své snachy Drahomíry skonala mučednickou smrtí. Averzní strana je všem mincím společná – její obvod tvoří šála, kterou byla Ludmila uškrcena. Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzu ještě jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 10 DOLLARS (NZD) a rok emise 2020.

Sada mincí je uložena do luxusní dřevěné krabičky.Autor: Lenka Nebeská, DiS.
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 3x 22 mm, hmotnost: 3x 7.78 g

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(200 ks)
49.490 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_1
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_2
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_3
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_4
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_5
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_6
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_7
2020_3x10_NZD_Au_svata_Ludmila_proof_obal_8