Stříbrná medaile České pečetě - Ekko, komtur Templářského řádu pro Čechy

Listopad 2019 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile České pečetě - Ekko, komtur Templářského řádu pro Čechy
Stříbrná medaile České pečetě - Ekko, komtur Templářského řádu pro Čechy

Pátá emise cyklu České pečetě otevírá kapitolu připomínající představitele katolické církve, jež byla ve středověku na vrcholu moci. Stříbrná medaile zkrášlená patinou je věnována komturovi templářského řádu Ekkovi.

Bratr Ekko
získal zkušenosti v boji proti saracénům na maloasijském pobřeží a později – poté, co byli křižáci nuceni opustit Svatou zemi – se osvědčil jako diplomat a správce řádového majetku, když se stal templářským komturem pro Čechy, Moravu a části Slezska a Rakous. Přestože ve srovnání se zeměmi západní Evropy představovala středoevropská provincie pro templáře spíše periferii, stal se Ekko významným mužem, který se pohyboval na dvoře českých králů a vídeňských vévodů a pro řád získal rozsáhlé državy. Byla to právě úspěšná expanze, která se nakonec stala templářům osudnou… Pečeť komtura Ekka pochází z roku 1295. V té době u nás byli templáři již více než půl století a netušili, že jejich vliv je trnem v oku evropským mocnářům, kteří se již brzy postarají o pád celého řádu. Pečeť vyjadřuje jak prvotní rytířské ctnosti, tak i pozdější vývoj řádu směřující k bohatství a moci.

Reverzní strana medaile předkládá klečícího Ekka s obnaženým mečem. „Mezi příslušníky řádu byla povinná prostota, což se projevovalo například v jednoduchosti zbraní a oděvů,“ vysvětluje ak. soch. Michal Vitanovský. V pravé části reverzu se nachází vyobrazení řádové pečeti, která předkládá dva jezdce na jednom koni – opět symbol prostoty, ale zároveň také sounáležitosti rytířů. Vedle loga, které se prolíná celým sběratelským cyklem, dotváří kompozici reverzu ještě datace komturovy osobní pečeti, jejíž výtvarné rekonstrukci je věnována averzní strana medaile. „V jejím středu se nachází prostý gotický štít se záhadným znamením, které se vzpírá jednoznačnému heraldickému výkladu. Erb obklopují dekorativní rozviliny – možná reflektující skrytou potřebu přepychu,“ dodává autor medaile.

Nedílnou součástí emise je speciální balení, které obsahuje kresby a průvodní slovo Michala Vitanovského.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost 42 g

Ryzost: 999/1000 Ag, patinováno
Hrana b.k.: hladká s popisem


Běžná kvalita
(500 ks)
1.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2019_Ceske_pecete_Templarsky_rad_Ag_patina_blistr_1
2019_Ceske_pecete_Templarsky_rad_Ag_patina_blistr_2
2019_Ceske_pecete_Templarsky_rad_Ag_patina_blistr_3
2019_Ceske_pecete_Templarsky_rad_Ag_patina_blistr_4