Stříbrná medaile České pečetě - Vítek III. z Prčice a Plankenberka

Listopad 2018 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile České pečetě - Vítek III. z Prčice a Plankenberka
Stříbrná medaile České pečetě - Vítek III. z Prčice a Plankenberka

Cyklus České mincovny České pečetě, který na naše dějiny nahlíží unikátní optikou světa sfragistiky, je tvořen stříbrnými medailemi zkrášlenými patinou. Po dvojici ražeb věnovaných našim panovníkům otevírá třetí emise kapitolu připomínající svébytnou společenskou vrstvu středověkého světa – šlechtu – zastoupenou Vítkem III. z Prčice a Plankenberka.

Počátky mocného rodu Vítkovců sahají do druhé poloviny 12. století a jsou spojeny s heraldickou pověstí o dělení růží, podle které Vítek I. z Prčice podělil svých pět synů růžemi různých barev. Jeden ze synů – Vítek III. z Prčice a Plankenberka, který od otce dostal stříbrný štít s červenou růží – je považován za zakladatele rodu pánů z Rožmberka. Jeho pečeť, která se dochovala v jediném exempláři, patří mezi takzvané pěší pečetě štítového tvaru. „Z hlediska ikonografie je zajímavý štít normanského typu, který tvoří neobvyklý celkový tvar pečetě. Výzbroj stojící postavy urozeného středověkého bojovníka se skládá z dalšího štítu, kopí s praporcem a hrncové přilby odpovídající 13. století. Zbroj rytíře kryje svrchní suknice zvaná surcot. V opisu je pak vedle křestního jména WITKO uveden ještě německy znějící predikát DE PLANKHINBERC,“ vysvětluje autor medaile a znalec české historie ak. soch. Michal Vitanovský.

Zatímco averzní strana ražby je věnována rekonstrukci dobové pečeti, reverzní strana předkládá klečícího šlechtice, který od otce za přítomnosti čtyř bratrů přebírá heraldický štít. „Vítek III. z Prčice, který zemřel po roce 1244, žil v době chudé na písemné památky, a proto o něm víme jen velmi málo. Tato scéna však může mít reálné jádro, i když není doložena písemnými prameny,“ dodává Michal Vitanovský. Kompozici reverzu dotváří ještě opis a kruhové logo kolekce.

Medaile ze sběratelského cyklu je uložena do speciálního balení, které obsahuje kresby a průvodní slovo autora.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g

Ryzost: 999/1000 Ag, patinováno
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(500 ks)
2.290 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2018_Ag_medaile_Ceske_pecete_Vitek_III_blistr_1
2018_Ag_medaile_Ceske_pecete_Vitek_III_blistr_2
2018_Ag_medaile_Ceske_pecete_Vitek_III_blistr_3
2018_Ag_medaile_Ceske_pecete_Vitek_III_blistr_4