Stříbrná kilogramová mince Jiří z Poděbrad

Únor 2018 - Pamětní mince ČM - Stříbrná kilogramová mince Jiří z Poděbrad
Stříbrná kilogramová mince Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad byl mužem vzletných myšlenek a přelomových skutků, jediným českým monarchou, který nepocházel z panovnické dynastie, a zároveň posledním ryze českým králem. U příležitosti 560. výročí korunovace roku 1458 mu proto Česká mincovna vzdává hold majestátní mincí vyraženou z jednoho kilogramu ryzího stříbra.

Éra husitství patří k nejslavnějším obdobím v našich dějinách a je spojena s mimořádnými osobnostmi. Kazatele Mistra Jana Husa a vojevůdce Jana Žižku z Trocnova – slavné buřiče a rebely – zná každý školák. Často se však zapomíná, že jsme měli ještě husitského krále – velkého budovatele a mírotvůrce. „Člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný,“ tak popsal krále Jiříka papež Pius II. V době, kdy byla jeho země obklíčena nepřáteli, byl mužem diplomacie, konsensu a kompromisu. Přestože se mu nedostalo prvotřídního vzdělání, preferoval politickou moudrost nad hrubou silou a odvahou na bojišti. Byl nadaným ekonomem a hospodářem království, oddaným manželem a otcem. Sjednotil nábožensky rozdělenou zemi, přál si mír v celé Evropě a dalece předběhl svou dobu, když se stal praotcem myšlenky evropské integrace.

Autorkou výtvarné předlohy kilogramové mince se stala přední medailérka ak. soch. Majka Wichnerová. Při tvorbě portrétu na reverzní straně se inspirovala vyobrazením Jiřího z Poděbrad v Kuthenově kronice ze 16. století. Kolčí štít se třemi vodorovnými pruhy pak náleží rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad. Latinský opis zní „ANNO QUINGENTESIMO SEXAGESIMO A GEORGIO PODIEBRADIO REGE BOHEMICO CORONATO“ – pět set šedesát let korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem. Pamětní mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního vydavatele, kterým je ostrov Niue, a jejich averz proto nese jeho nezbytné atributy – portrét a jméno královny Alžběty II., nominální hodnotu 80 DOLLARS (NZD) a ročník emise 2018. Kompozici averzu dotváří pohled na dobovou Prahu, kde byl Jiří z Poděbrad korunován i pochován.

Mince vychází v nákladu čítajícím pouhých 100 kusů. Je uložena do luxusní dřevěné krabičky, která obsahuje číslovaný certifikát pravosti s ilustrací od Majky Wichnerové.Autor: ak. soch. Majka Wichnerová
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 90 mm, hmotnost: 1000 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(100 ks)
39.950 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2018_80_NZD_Jiri_z_Podebrad_Ag_bk_etue_1
2018_80_NZD_Jiri_z_Podebrad_Ag_bk_etue_2
2018_80_NZD_Jiri_z_Podebrad_Ag_bk_etue_3