Zlatá kilogramová investiční mince Český lev 2020

Zlaté investiční mince ČESKÝ LEV 2020 - Zlatá kilogramová investiční mince Český lev 2020
Zlatá kilogramová investiční mince Český lev 2020

Každá mincovní velmoc má své zlaté investiční mince. Ty jsou určeny především investorům, kteří chtějí využívat výhod staletími prověřeného drahého kovu. Protože Česká republika dosud vlastními ryze investičními ražbami nedisponuje, je tu „Český lev“ – vlastní investiční mince České mincovny vydávaná v zahraniční licenci. Investiční řadu korunují kilogramové zlaté mince.

VYPRODÁNO

Nejvýraznějším symbolem českého státu je heraldická figura v podobě lva. Jak se ale tato exotická šelma dostala do znaku země v srdci Evropy? Nápovědu můžeme hledat v pověsti o Bruncvíkovi, knížeti, který se vypravil na cestu až do daleké Afriky, kde pomohl králi zvířat v boji s lítou saní. Historikové však nabízejí věrohodnější vysvětlení. Naším prvním historicky doloženým znakem byla plamenná orlice, řečená též přemyslovská či svatováclavská. Není jisté, kdy se objevila poprvé, ale její užívání se přisuzuje již bájnému praotci Čechovi. Jisté však je, kdy ji jako symbol Čechů nahradil právě lev – bylo to roku 1158. Tehdy císař Fridrich I. Barbarossa ocenil pomoc knížete Vladislava II. královskou korunou spolu s novým erbovním znakem – stříbrným jednoocasým lvem. Lev představoval ctnosti rytíře, sílu a odvahu, které Vladislav prokázal při dobývání města Milána právě ve službě císaře. A jak lev přišel k druhému ocasu? Opět v tom hrálo roli hrdinství a vojenská pomoc – tentokrát krále Přemysla Otakara I. císaři Otovi IV. v boji proti Sasům. Druhý ocas českého lva odlišil od šelem dalších národů a dodal mu unikátní prestiž.

Svůj majestát propůjčuje dvouocasý lev také zlaté minci. V roce 2020 dostaly všechny varianty investičních mincí České mincovny nový kabátek, ale hlavní myšlenka zůstala zachována. Netradičně realisticky vyvedený český symbol střeží další atributy naší vlasti – Svatováclavskou korunu, která spočívá na jeho hlavě, a orlici na štítu, která je syntézou svatováclavského, moravského a slezského dravce. Autorem reliéfu je medailér Asamat Baltaev, DiS. Averzní strana mince je věnována nezbytným náležitostem ostrova Niue, který poskytuje zahraniční licenci k vydávání investičních mincí České mincovny: portrétu a jménu královny Alžběty II., roku emise mince 2020 a nominální hodnotě 8000 DOLLARS (NZD). To vše je doplněno ještě lipovými ratolestmi.

Investujte své finance do jednoho kilogramu ryzího zlata osvobozeného od DPH v podobě precizně zpracované vlastenecké ražby. Celkový emisní náklad mince čítá 45 kusů, z nichž 20 kusů je k dispozici samostatně (dalších 25 kusů je součástí ucelených sad zlatých investičních mincí). V nabídce České mincovny najdete také luxusní dřevěnou krabičku, kam si tuto minci můžete uložit.Autor: Asamat Baltaev, DiS.
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 85 mm, váha: 1000 g

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(20 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_800_NZD_Au_Cesky_lev_1000_g_standard_mince