Zlatá kilogramová investiční mince Český lev 2017

Investiční mince ČESKÝ LEV - Zlatá kilogramová investiční mince Český lev 2017
Zlatá kilogramová investiční mince Český lev 2017

Každá mincovní velmoc má své zlaté investiční mince. Ty jsou určeny především investorům, kteří chtějí využívat výhod staletími prověřeného drahého kovu. Protože Česká republika dosud vlastními ryze investičními ražbami nedisponuje, Česká mincovna se to rozhodla napravit, a to ve velkém stylu. Kilogramové zlaté mince jsou vlajkovou lodí nové investiční řady nazvané Český lev.

Nejvýraznějším symbolem českého státu je heraldická figura v podobě lva. Jak se ale tato exotická šelma dostala do znaku země v srdci Evropy? Nápovědu můžeme hledat v pověsti o Bruncvíkovi, knížeti, který se vypravil na cestu až do daleké Afriky, kde pomohl králi zvířat v boji s lítou saní. Historikové však nabízejí věrohodnější vysvětlení. Naším prvním historicky doloženým znakem byla plamenná orlice, řečená též přemyslovská či svatováclavská. Není jisté, kdy se objevila poprvé, ale její užívání se přisuzuje již bájnému praotci Čechovi. Jisté však je, kdy ji jako symbol Čechů nahradil právě lev – bylo to roku 1158. Tehdy císař Fridrich I. Barbarossa ocenil pomoc knížete Vladislava II. královskou korunou spolu s novým erbovním znakem – stříbrným jednoocasým lvem. Lev představoval ctnosti rytíře, sílu a odvahu, které Vladislav prokázal při dobývání města Milána právě ve službě císaře. A jak lev přišel k druhému ocasu? Opět v tom hrálo roli hrdinství a vojenská pomoc – tentokrát krále Přemysla Otakara I. císaři Otovi IV. v boji proti Sasům. Druhý ocas českého lva odlišil od šelem dalších národů a dodal mu nebývalou prestiž.

Svůj majestát propůjčuje dvouocasý lev také zlaté minci. Netradičně realisticky vyvedený symbol vleže střeží další atributy naší vlasti – Svatováclavskou korunu na podušce a svatováclavskou orlici na štítu. Autorem výtvarného návrhu mince se stal přední medailér Jaroslav Bejvl. Své dílo však před smrtí nestihl dokončit, a tak v jeho práci pokračoval Asamat Baltaev, DiS. Averzní strana mince je pak věnována nezbytným náležitostem ostrova Niue, který poskytuje licenci k vydávání investičních mincí České mincovny: portrétu z profilu a jménu královny Alžběty II., roku emise mince 2017 a nominální hodnotě 8000 DOLLARS (NZD).

Investujte své finance do jednoho kilogramu ryzího zlata osvobozeného od DPH v podobě precizně zpracované vlastenecké ražby!


Čím je mince Český lev výjimečná?

  • jde o první minci splňující celosvětově uznávané investiční standardy „bullion coin“ raženou v České republice
  • příznivá cena mince nezohledňuje sběratelskou, uměleckou ani historickou hodnotu, kterou bude mince disponovat
  • cena mince závisí primárně na spotové ceně zlata a je osvobozena od DPH
  • mince je snadno obchodovatelná, mimo jiné díky zpětnému výkupu
  • mince je vyražena z jednoho kilogramu ryzího zlata
  • snadno rozpoznatelný motiv mince má silnou vazbu k České republice


Autor: Jaroslav Bejvl/Asamat Baltaev, DiS.
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 85 mm, hmotnost: 1000 g (1 kg)

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(25 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
2017_8000_NZD_Cesky_Lev_Au_1000_g_bk_1_etue
2017_8000_NZD_Cesky_Lev_Au_1000_g_bk_2_etue
2017_8000_NZD_Cesky_Lev_Au_1000_g_bk_3_etue
2017_8000_NZD_Cesky_Lev_Au_1000_g_bk_4_etue
2017_8000_NZD_Cesky_Lev_Au_1000_g_bk_5_mince
2017_8000_NZD_Cesky_Lev_Au_1000_g_bk_6_mince