Kolekce hold historickým mincovnám - replika Kutnohorského tolaru Maxmiliána II.

- Kolekce hold historickým mincovnám - replika Kutnohorského tolaru Maxmiliána II.
Kolekce hold historickým mincovnám - replika Kutnohorského tolaru Maxmiliána II.

Pamětní stříbrná medaile uložená v blistru. Přiložen certifikát České mincovny.

Emise: 10.4.2012

Replika českého tolaru z roku 1577 z kutnohorské mincovny, vytvořená podle originální mince a ražená z trojské unce ryzího stříbra. Představuje standardní typ českých stříbrných renesančních obchodních mincí, jejichž výroba byla obnovena po měnové reformě v roce 1573. Výrobky jednotlivých českých mincoven z té doby se od sebe odlišovaly jen značkou mincmistra. Jako plnohodnotné platidlo bylo možné tento stříbrný tolar užít v celé Evropě, jeho směnný kurs vůči jednotlivým evropským měnám byl proměnlivý. Zvláštností této konkrétní ražby je letopočet (1577), neboť mince byla ražena jménem císaře a krále Maxmiliána II., ale až po jeho smrti (1576).

Na averzní straně je ztvárněna polopostava Maxmiliána II. ve zbroji, s žezlem v ruce a se svatováclavskou korunou na hlavě. Na spodním okraji najdeme znaménko mincmistra Jiřího Šatného z Olivetu. Reverzní straně mince dominuje císařský orel s říšskou korunou. Na prsou orla je umístěn štít s českým a uherským zemským znakem; na střed štítu je položen tzv. srdeční štítek s rodovým habsburským erbem. Latinský opis se jménem a titulaturou panovníka začíná na horním okraji averzu a přechází na reverzní stranu, proto je třeba jej číst jako jeden celek: MAXIMILIA[NVS] . II . D[EI] . GRA[TIA] . EL[ECTVS] . RO[MANORVM] . IM[PERATOR] . S[EMPER] . AV[GVSTVS] . GER[MANIAE] . HV[NGARIAE] . BOHE[MIAE] . E[T]C[ETERA] . REX . ARCHID[VX] . AVST[RIAE] . MAR[CHIO] . MO[RAVIAE] . 1577. Volně přeloženo: Maxmilián Druhý, z Boží milosti volený císař římský, vždy rozmnožitel říše, král německý, uherský, český a další, arcikníže rakouský, markrabě moravský 1577.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

odborný garant projektu

Zdroj: Česká mincovna a.s.Autor: ak. soch. Jan Lukáš
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká s popisem


Běžná kvalita
(1000 ks)
1.570 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2012_hold_historickym_mincovnam_02_1_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_02_2_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_02_3_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_02_4_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_02_medaile_bk