2018 - Pamětní list Devadesátka STC (Švabinský) v dárkovém balení

Pamětní list - 2018 - Pamětní list Devadesátka STC (Švabinský) v dárkovém balení
2018 - Pamětní list Devadesátka STC (Švabinský) v dárkovém balení

Speciální tisk je ohlédnutím za dobou, kdy Státní tiskárna cenin spolupracovala s proslulým akademickým malířem Maxem Švabinským. Muž, jehož kreslířské mistrovství položilo základy našeho moderního výtvarného umění, je neodmyslitelně spojen s československými bankovkami, kterým propůjčil neobyčejnou prestiž doma i za hranicemi. Pamětnímu listu ve formátu bankovky proto vévodí portrét profesora Švabinského. Tisk dále využívá jeho oblíbený motiv motýlů a původní design československé tisícikoruny z roku 1934, která na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937 obdržela prestižní ocenění.

Pamětní list není obyčejným uměleckým dílem. Zároveň upozorňuje na technologický pokrok v oblasti výroby bankovek, ke kterému došlo za 90 let existence Státní tiskárny cenin a ve kterém se kombinuje tradiční česká rytecká škola s digitálními technologiemi. Tisk je přehlídkou nejnovějších trendů v oblasti ochrany bankovek před paděláním. Nese celkem 36 ochranných prvků. Některé z nich rozpoznáte pouhým okem, jiné jsou detekovatelné pouze speciálními přístroji nebo laboratorními metodami.

Na „Devadesátce“ je například poprvé na světě použit ochranný prvek „SPARK-live“ s dvoubarevnou aplikací. Velkou zajímavostí je plastika ženské tváře (zosobnění Republiky), která je tvořená souvisle modulovaným textem mikropísma. Jedině s pomocí lupy odhalíte příběh Maxe Švabinského, který je zde ukryt.

Pro fajnšmekry přikládáme kompletní soupis ochranných prvků:

  • Přední strana:

1.    hlubotiskový prvek s proměnlivou hloubkou a velikostí mikropísma
2.    polotónový vodoznak
3.    prvek elektrotypu
4.    metalická fólie tvaru motýla s kinetickým efektem
5.    demetalizovaný holografický prvek spolu s 3D prvkem motýla
6.    jemná hlubotisková struktura s motivem hmyzu a květu
7.    hlubotisková ruční kresba provedena elektronickým rytím (DLE)
8.    okénkový metalický proužek s 3D efektem motýla a číslovky 90
9.    prvek Galaxy Star se změnou motivu při naklonění (MAX/STC)
10.    elektronická kresba v ofsetovém tisku
11.    průhledová značka „s“ a „bez“ průhledu
12.    svítící vlákna ve struktuře papíru pod UV světlem
13.    reliéfní rastr spolu s rastrem modulovaným silou tahu v ofsetu
14.    prvek s proměnlivou velikostí mikropísma pozitivní / negativní
15.    gilošový prvek v ofsetovém tisku s barevným irisem
16.    hlubotisková taktilní slepecká značka
17.    ofsetový tisk irisového přechodu viditelný pod UV světlem
18.    prvek sklopného efektu v hlubotisku
 

  • Zadní strana:

1.    kombinace různých hustot autotypického rastru
2.    plastika čapky z modulovaných gilošových struktur
3.    modulované mikropísmo v ofsetu s náhodným rozdělením barevnosti
4.    prvek ofsetového rastru s náhodnou kombinací prvků a mikropísma
5.    plastika tváře tvořená souvisle modulovaným textem mikropísma
6.    skrytý prvek v ofsetovém podtisku
7.    laserový výsek se změnou barevnosti v průhledu „Varifeye“
8.    dvoubarevný ochranný prvek „SPARK-Live“
9.    negativní reliéfní rastr „STC“
10.    iridiscentní dvoubarevný pruh s motivy motýlů, květů a číslovky 90
11.    náhodně generovaný rastr s motivy motýlů
12.    gilošový prvek v ofsetovém tisku s barevným irisem
13.    ofsetový tisk irisu viditelný pod UV světlem
14.    miniaturní struktura funkčního QR kódu s odkazem
15.    figury tvořené kombinací mikropísem a dalších modulovaných struktur
16.    jemná ofsetová struktura mikropísma s proměnlivou silou kontury
17.    struktura přechodu ofsetového mikropísma
18.    pyramidální číslování knihtiskem

SPARK-live®: Ochranný prvek umožňující lehkou detekci pouhým nakloněním. Prvek kombinuje zajištění tiskoviny pomocí kinetického efektu a současně změny barevnosti při naklonění. Kinetický efekt vodorovného pruhu je tvořen magnetickým polem při vlastním tisku. Změna barevnosti se odehrává v barevnosti zelená/modrá a purpurová/zlatá.

VARIFEYE® ColourChange foil: Ochranný prvek s působivým průhledovým efektem. Podoba zlatého metalického motýla je tvořena dynamickým efektem v ploše křídel, který je patrný při naklonění prvku. V průhledu dochází ke změně barevnosti ze zlaté na fialovou. Tento efekt je pozorovatelný z obou stran tiskoviny. Ostatní prvky umístěné na pruhu fólie spolu s VARIFEYE motýlem jsou tvořeny stříbrnými prvky hologramů a micro-mirror technologie pro maximální zabezpečení.

GALAXY®-security thread: Pozicovaný ochranný prvek umožňující lehkou detekci pouhým nakloněním tištěného prvku. Prvek kombinuje zajištění tiskoviny pomocí změny obrazové a současně změny barevnosti. Ke změně obrazu MAX/STC i barevnosti zelená/modrá dochází současně při naklonění prvku. Současně lze pozorovat lehký prostorový efekt. Prvek GALAXY® je součástí okénkového metalického proužku, který je tvořen designem stříbrných reliéfních motýlů a prochází celou šíří tiskoviny.

Sklopný efekt: Ochranný prvek umožňující lehkou detekci pouhým nakloněním tištěného prvku. Prvek využívá reliéfních vlastností tisku hlubotiskové technologie. Prvek při čelním pohledu splývá s okolní plochou designu. Po naklonění proti dopadajícímu světlu struktura linek skrytý prvek zobrazí.Razila: - emitent: Státní tiskárna cenin, STC Praha

Průměr: - rozměry: 180 x 80 mmKvalita 0/0
(0 ks)
2.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2018_Pametni_list_Devadesatka-Svabinsky_1
2018_Pametni_list_Devadesatka-Svabinsky_2
2018_Pametni_list_Devadesatka-Svabinsky_3
2018_Pametni_list_Devadesatka-Svabinsky_4
2018_Pametni_list_Devadesatka-Svabinsky_5
2018_Pametni_list_Devadesatka-Svabinsky_6