20 € - Chránená krajinná oblasť Poľana

2020 - 20 € - Chránená krajinná oblasť Poľana
20 € - Chránená krajinná oblasť Poľana

Pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 20 €.

Špičková kvalita je uložena v kapsli a plastové etuji černé barvy, přiložen certifikát NBS. Běžná kvalita je uložena v kaplsi. K obě kvalitám náleží informační leták ve slovenském jazyce.

Emise: 17.9.2020

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený súboj dvoch jeleňov, ktorému sa prizerá šesť laní. V ľavej časti mincového poľa je skalný útvar sopečného pôvodu, prírodná pamiatka Kalamárka. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa. Vpravo od neho je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „20 EURO“. V spodnej časti je v opise názov štátu „SLOVENSKO“ a nad ním letopočet „2020“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autorky zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú vľavo od letopočtu.

Na rube zberateľskej euromince je národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka. V ľavej hornej časti mincového poľa je v opise fragment ľudového ornamentu. V riadku pod ním je nápis „POĽANA“ a pod ním je vyobrazená fialka žltá sudetská. V pravej časti mincového poľa je v opise nápis „CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ“.

Zdroj: www.nbs.skAutor: Mária Poldaufová
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 40 mm, hmotnost: 33,63 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: • OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Hrana b.k.: hladká, nápis: • OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY


Proof
(6750 ks)
1.650 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(3000 ks)
1.470 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_20_euro_Chranena_oblast_Polana_Ag_letak_1
2020_20_euro_Chranena_oblast_Polana_Ag_letak_2