10 € - 100. výročie vzniku - Univerzita Komenského v Bratislave

2019 - 10 € - 100. výročie vzniku - Univerzita Komenského v Bratislave
10 € - 100. výročie vzniku - Univerzita Komenského v Bratislave

Pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 10 €.

Emise: 27.6.2019

Na líci zberateľskej mince je vyobrazená otvorená kniha v kompozícii s vychádzajúcim slnečným kotúčom s lúčmi, ktoré tvoria súčasť loga Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvoma paralelne usporiadanými krivkami v opise vychádzajúcimi z knihy. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2019 sú v dvoch riadkoch pod otvorenou knihou. Vľavo od štátneho znaku Slovenskej republiky je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10 a vpravo od neho označenie meny EURO. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise nápis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS.

Na rube zberateľskej mince sú v kompozícii vyobrazené časti log Filozofickej fakulty a Lekárskej fakulty UK v Bratislave v spojení so symbolom paragrafu charakterizujúcim Právnickú fakultu. V opise je kompozícia doplnená nápismi JURIDICA, PHILOSOPHICA a MEDICA. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Letopočet vzniku Univerzity Komenského 1919 je pri spodnom okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od letopočtu a vpravo od neho sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského PK.

Zdroj: www.nbs.skAutor: Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: ● IN UNUM VERTERE ● IN UNUM VERTERE
Hrana b.k.: hladká, nápis: ● IN UNUM VERTERE ● IN UNUM VERTERE


Proof
(7300 ks)
750 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(3100 ks)
630 Kč
(0 ks skladem)