10 € - 100. výročie úmrtia - Milan Rastislav Štefánik

2019 - 10 € - 100. výročie úmrtia - Milan Rastislav Štefánik
10 € - 100. výročie úmrtia - Milan Rastislav Štefánik

Pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 10 €.

Emise: 25.4.2019

Na líci zberateľskej euromince je ako symbol vyjadrenia štátotvorných aktivít Milana Rastislava Štefánika vyobrazený český lev s korunou na hlave a slovenským znakom na hrudi z malého štátneho znaku Československej republiky v kompozícii s mapou Československej republiky. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri hornom okraji zberateľskej euromince. Pod ním je letopočet „2019“. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince je v opise nápis „VERIŤ • MILOVAŤ • PRACOVAŤ“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autorky lícnej strany zberateľskej euromince Márie Poldaufovej.

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika, v pravej časti mincového poľa doplnený dvojplošníkom typu Caproni, na ktorého palube Milan Rastislav Štefánik v roku 1919 zahynul. V hornej časti mincového poľa sú v opise letopočty jeho narodenia „1880“ a úmrtia „1919“, ktoré sú od seba oddelené bodkou. V ľavej časti mincového poľa sú v opise mená „MILAN RASTISLAV“ a pod portrétom je priezvisko „ŠTEFÁNIK“. Štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince akad. soch. Ivana Řeháka „IŘ“ sú pri pravom okraji zberateľskej euromince.

Zdroj: www.nbs.skAutor: akad. soch. Ivan Řehák, Mária Poldaufová
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA
Hrana b.k.: hladká, nápis: VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA


Proof
(10000 ks)
1.090 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(3650 ks)
790 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2019_10_euro_M._R._Stefanik_Ag_letak_1
2019_10_euro_M._R._Stefanik_Ag_letak_2
2019_10_euro_M._R._Stefanik_Ag_pp_avers
2019_10_euro_M._R._Stefanik_Ag_pp_revers