10 € - 400. výročie úmrtia - Juraj Turzo

2016 - 10 € - 400. výročie úmrtia - Juraj Turzo
10 € - 400. výročie úmrtia - Juraj Turzo

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €.

Emise: 21.10.2016

Na líci mince je zobrazený Juraj Turzo na koni. Za ním je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Štátny znak Slovenskej republiky je pri pravom okraji mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2016 sú v opise pri okraji mince. Značka Mincovne Kremnica MK je v ľavej časti mincového poľa. Pod ňou sú štylizované ini¬ciálky mena a priezviska autora výtvarného návr¬hu mince Mgr. art. Petra Valacha PV.

Na rube mince je zobrazený portrét Juraja Turza, ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený prvkami z jeho historického erbu. Pri okraji mince je v opise meno a priezvisko JURAJ TURZO. Pod menom je rok narodenia Juraja Turza 1567 a pod priezviskom rok jeho úmrtia 1616. Označenie no¬minálnej hodnoty mince 10 EURO je v dvoch riad¬koch v ľavej spodnej časti mincového poľa.

Zdroj: www.nbs.skAutor: Mgr. art. Peter Valach
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: „VIVIT POST FUNERA VIRTUS“
Hrana b.k.: hladká, nápis: „VIVIT POST FUNERA VIRTUS“


Proof
(5400 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(3100 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
2016_10_euro_Juraj_Turzo_Ag_letak_1
2016_10_euro_Juraj_Turzo_Ag_letak_2
2016_10_euro_Juraj_Turzo_Ag_vse