20 € - Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

2016 - 20 € - Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
20 € - Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 20 €.

Emise: 30.3.2016

Na líci mince je zobrazené renesančné priečelie Benického domu, v pozadí s Kostolom sv. Kríža pristavaným k Pisárskej bašte, ktorá je súčasťou opevnenia hradného areálu Banskej Bystrice. V spodnej časti mincového poľa kompozíciu dotvára ornamentálny prvok. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mince. Pri jej spodnom okraji je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2016. V pravej hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. Značka Mincovne Kremnica je umiestnená v pravej spodnej časti mincového poľa.

Na rube mince sú zobrazené architektonické dominanty Banskej Bystrice – farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, hodinová veža, veža barbakánu, Kostol sv. Františka Xaverského a v popredí barokový mariánsky stĺp. Kompozíciu dopĺňa historicky najstaršia zachovaná pečať Banskej Bystrice vyjadrujúca banícku tradíciu mesta a po obvode ornamentálny prvok. Pri okraji mince je v opise nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Michala Gavulu MG sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa.

Zdroj: www.nbs.skAutor: akad. soch. Michal Gavula
Rytec: Dalibor Schmitd
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 40 mm, hmotnost: 33,63 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: "NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ"
Hrana b.k.: hladká, nápis: "NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ"


Proof
(5400 ks)
1.199 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(2900 ks)
1.099 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2016_20_euro_pamatkova_rezervace_Banska_Bystrica_letak_1
2016_20_euro_pamatkova_rezervace_Banska_Bystrica_letak_2