10 € - 150. výročie založenia - Matica slovenská

2013 - 10 € - 150. výročie založenia - Matica slovenská
10 € - 150. výročie založenia - Matica slovenská

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €.

Emise: 2.8.2013

Matica slovenská je historicky najstaršia a doteraz jestvujúca ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúry, osvety a vedy. V dejinách Slovenska tvorí jednu z najdôležitejších kapitol, najmä v rokoch 1863 až 1875. V júni 1861 sa zišlo v Turčianskom Svätom Martine Slovenské národné zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum národa slovenského. Memorandum patrí k najvýznamnejším dokumentom národno-emancipačného vývoja Slovákov. Zakotvovalo hlavné požiadavky Slovákov na uplatňovanie národnej identity v štátoprávnej, politickej, kultúrnej a jazykovej oblasti. Jednou z požiadaviek bolo založenie Matice slovenskej.

Dočasný prípravný výbor už v roku 1861 vypracoval návrh Stanov Matice slovenskej a začal organizovať celonárodnú finančnú zbierku, ktorá mala vytvoriť predpoklady na začatie jej činnosti. Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta 1863. Za predsedu bol zvolený biskup Štefan Moyzes a za podpredsedu Karol Kuzmány.

Zdroj: www.nbs.skAutor: Karol Ličko
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: „NAJSTARŠIA KULTÚRNA USTANOVIZEŇ SLOVÁKOV“
Hrana b.k.: hladká, nápis: „NAJSTARŠIA KULTÚRNA USTANOVIZEŇ SLOVÁKOV“


Proof
(5950 ks)
840 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(3150 ks)
690 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
17_2013_10_Euro_Matica_slovenska_bezna_kvalita
17_2013_10_Euro_Matica_slovenska_etue
17_2013_10_Euro_Matica_slovenska_letak_1
17_2013_10_Euro_Matica_slovenska_letak_2
17_2013_10_Euro_Matica_slovenska_mince_avers
17_2013_10_Euro_Matica_slovenska_mince_revers