Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Lucemburská

Březen 2023 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Lucemburská
Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Lucemburská

Pětidílná série České mincovny s názvem Slavné nevěsty vypráví o urozených českých ženách, které byly provdány do blízké i daleké ciziny. Na některé čekalo štěstí, na jiné trápení… Jako čtvrtá se na stříbrných medailích zkrášlených patinou objevuje Anna Lucemburská.

Můžete rezervovat emailem nebo žádankou. Uvedená cena je pouze orientační a bude stanovena po vydání medaile.

Dcera Karla IV. jménem Anna se narodila jeho čtvrté manželce Elišce Pomořanské. Otec už ji nestihl dosadit na pomyslnou šachovnici dynastických sňatků, v jejichž organizování vynikal. Místo něj to udělal jeho následník – Annin nevlastní bratr Václav IV. O Annu Lucemburskou jako případnou královskou nevěstu se začali zajímat rádcové francouzského krále. Jejich snahy se ale střetly s podobnými, které přicházely z nepřátelského tábora. Tím byl anglický dvůr s mladistvým králem Richardem II. Plantagenetem. V následující diplomatické konfrontaci se Václav IV. nakonec přiklonil k Anglii a roku 1382 se Anna provdala za Richarda. Nevěsta, v Anglii zvaná Anna Česká, přinesla do svého nového domova novou módu a opakovaně se zasloužila o propuštění králových vězňů. Pravděpodobně podnítila Jana Viklefa k přeložení bible do angličtiny a přispěla ke zveřejnění jeho učení v českých zemích, kde pak inspirovalo mistra Jana Husa. Laskavé skutky jí mezi lidem Anglie vynesly pojmenování „dobrá královna Anna“. Hlas veřejnosti tak vyvážil skutečnost, že králi a jeho zemi nedala následníka trůnu…

Levý profil královny Anny, s částí složitého účesu, vychází ze zpodobení na jejím figurálním náhrobku ve Westminsterské katedrále. Vpravo je umístěn reliéf anděla podávajícího korunu, v pozadí s hradbou jako symbolem stabilní světské ochrany korunovace z Boží milosti,“ říká autor medaile a milovník historie ak. soch. Michal Vitanovský. Opis na averzu uvádí jméno a životní letopočty královny: ANNA LUCEMBURSKÁ, 1366–1394. Reverzní strana medaile pak předkládá lineárně řešenou figuru krále Richarda II. a středověkou vedutu Londýna, nad kterou je umístěn městský znak. Vedle názvu města najdete v opisu na reverzu ještě jméno krále a letopočet jeho svatby: LONDÝN 1382, RICHARD II.

Součástí medaile je speciální příloha, která vám slovy Michala Vitanovského představí Annin život i jednotlivé detaily reliéfu medaile.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g, patinováno

Emise: březen 2023


Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(500 ks)
2.690 Kč
(0 ks skladem)